פועל
חלקי דיבר
תורת ההגה
גזרת השלמים
חסרים
גזרות הנחים
שורשים בעלי עיצורים גרוניים
גזרות נוספות
המרות