פועל (אפשרות א')
חלקי דיבר
תורת ההגה
שבעת הבניינים
גזרת השלמים
מרובעים
גזרות הנחים
חסרים
שורשים בעלי עיצורים גרוניים
כפולים
שורשים תניינים
שורשים גזורי שם
המרות