פועל (אפשרות א')
תורת ההגה
שבעת הבניינים
גזרת השלמים
מרובעים
חסרים
גזרות הנחים
שורשים בעלי עיצורים גרוניים
כפולים
שורשים תניינים
שורשים גזורי שם
המרות