פרק ג'- שם המספר, מילות היחס
מספר מונה
מספר סתמי
מספר סודר
מילות היחס