תצורת השם
צורן משקל וצורן שורש בגזרות השונות
דרכי תצורה
משמעויות שונות בתצורה