מערכת הצורות- תצורת השם (ב')
צורן משקל וצורן שורש בגזרות השונות
דרכי תצורה
משמעויות שונות בתצורה
שם המספר, אותיות השימוש ומילות היחס