פועל מותאם
שבעת הבניינים
גזרת השלמים
גזרת המרובעים
גזרת הנחים