תצורת השם יא
שורש+משקל -גזרת שלמים
בסיס+צורן סופי
הלחם בסיסים
נושאים נוספים