צירוף שם ותוארו

הכנה לבגרות בלשון צירוף שם ותוארו

צירוף שם ותוארו

בעברית כאשר אנו רוצים לתאר את שם העצם אנו מוסיפים לו שם תואר. שם התואר מתאר לנו את שם העצם, מוסר לנו מידע ומגדיר אותו מבחינת צבעים או תכונות- כחול, ירוק, שמן,רזה וכיו"ב .

על מנת ליידע את השם ותוארו אנו נוסיף את הא הידיעה הן לשם והן לתואר .

ילד נחמד

ובידוע- הילד הנחמד.

המטלה בבחינת הבגרות בשאלון א'

זיהוי הצירוף כשם ותוארו -לדוגמה- מונחים רפואיים - על מנת לבדוק האם הצירוף הוא סמיכות או שו"ת

אנו מוסיפים הא הידיעה - המונחים הרפואיים.

בנוסף, לעיתים יש להמיר את הצירוף לצירוף סמיכות , לשם כך אנו מחפשים את שם העצם שיחליף את השם התואר .

מונחים רפואיים- יהפוך ל- מונחי הרפואה .