צירוף סמיכות

הכנה לבגרות בלשון צירוף סמיכות

צירוף סמיכות

מהי סמיכות ?המצגת המלאה