פעלים גזורי שם

מה הם פעלים גזורי שם ?

במה הם נבדלים משורשים תניינים ?

איך אפשר לזהות אותם בקלות ?לחצו כאן להורדת המצגת .