קריאה

הכנה לבגרות בלשון קריאה

קריאה

חלק בלתי תלוי

הקריאה היא חלק שאינו תלוי במשפט, ואינו מתקשר רק לפועל או
רק לשם ועל כן הוא בלתי תלוי .לחץ כאן
להורדת המאמר .