פנייה
הפנייה היא החלק השלישי והאחרון שאינו תלוי במשפט.לחץ כאן להורדת המאמר .