פסוקית מצומצמת מושא

הכנה לבגרות בלשון פסוקית מצומצמת מושא

פסוקית מצומצמת מושא

שם פועל יכול לפתוח גם פסוקית מושא .לחץ כאן להורדת המאמר .