פסוקית מצומצמת מושא

שם פועל יכול לפתוח גם פסוקית מושא .לחץ כאן להורדת המאמר .