פסוקית מצומצמת תיאור

הכנה לבגרות בלשון פסוקית מצומצמת תיאור

פסוקית מצומצמת תיאור

שם פועל הפותח פסוקית תיאור ?המאמר הבא מבהיר את כל הנושא