שורשים בעלי שלוש אותיות שורש

גזרת השלמים

לגזרה זאת שייכים כלל השורשים שיש להם שלוש אותיות שורש

והיא מופיעה בכל שבעת הבניינים .

דוגמה לבניין הפעיל :

האב מלביש (מַלְבִּישׁ) את בתו בבוקר .

בשלב הראשון אנו מעבירים לעבר נסתר (הוא) -הלביש (הִלְבִּישׁ) .

האותיות הא+י שייכות לבניין הפעיל ,וכאשר אנו משמיטים אותן, אנו נשארים עם 3 אותיות שורש- ל.ב.ש.

 דוגמה לבניין הופעל :

העוגה תוכנס (תֻּכְנַס) למקפיא לאחר שתתקרר.

בשלב הראשון אנו מעבירים לעבר נסתר (הוא)-הוכנס (הֻכְנַס) .

האות הא שייכת לבניין הופעל וכאשר היא מושמטת, אנו נשארים עם 3 אותיות שורש- כ.נ.ס .

דוגמה לבניין פעל (קל) :

אני אלמד (אֶלְמַד) לבחינה שתתקיים בשבוע הבא .

בשלב הראשון אנו מעבירים לעבר נסתר (הוא)- למד (לָמַד) .

לבניין פעל (קל) אין מוספיות בעבר ולכן השורש הוא לפי סדר הופעת האותיות - ל.מ.ד .

 דוגמה לבניין נפעל :

התלמידה נכנסה (נִכְנְסָה) בשקט לכיתה .

בשלב הראשון אנו מעבירים לעבר נסתר (הוא)- נכנס (נִכְנַס) . 

האות נון היא תחילית שמציינת את בניין נפעל ועל כן משמיטים אותה ונשארים עם 3 אותיות שורש- כ.נ.ס.

דוגמה לבניין פיעל

במדינה מתוקנת כלל האזרחים משלמים (מְשַׁלְּמִים) מיסים ללא יוצאים מן הכלל.

בשלב הראשון אנו מעבירים לעבר נסתר (הוא)- שילם (שִׁלֵּם) .

לבניין פיעל בעבר אין מוספיות , לכן השורש הוא לפי סדר הופעת האותיות- ש.ל.מ .

דוגמה לבניין פועל

כרטיסי האשראי מסוג זהב מכובדים (מְכֻבָּדִים) ברוב בתי העסק בארץ ובעולם .

בשלב הראשון אנו מעבירים לעבר נסתר (הוא)- כובד (כֻּבַּד) .

לבניין פועל בעבר אין מוספיות , לכן השורש הוא לפי סדר הופעת האותיות- כ.ב.ד .

דוגמה לבניין התפעל

הסטודנטית תתרשם (תִּתְרַשֵּׁם) מהמעונות בשבוע הבא .

בשלב הראשון אנו מעבירים לעבר נסתר (הוא)-התרשם (הִתְרַשֵּׁם)  .

האותיות הת מציינות את בניין התפעל ועל כן נשמיט אותן ונשאר עם 3 אותיות שורש-ר.ש.מ.