שורשים בעלי שלוש אותיות שורש

הכנה לבגרות בלשון שורשים בעלי שלוש אותיות שורש

שורשים בעלי שלוש אותיות שורש

גזרת השלמים

לגזרה זאת שייכים כלל השורשים שיש להם שלוש אותיות שורש

והיא מופיעה בכל שבעת הבניינים .

דוגמה לבניין הפעיל :

האב מלביש (מַלְבִּישׁ) את בתו בבוקר .

בשלב הראשון אנו מעבירים לעבר נסתר (הוא) -הלביש (הִלְבִּישׁ) .

האותיות הא+י שייכות לבניין הפעיל ,וכאשר אנו משמיטים אותן, אנו נשארים עם 3 אותיות שורש- ל.ב.ש.

 דוגמה לבניין הופעל :

העוגה תוכנס (תֻּכְנַס) למקפיא לאחר שתתקרר.

בשלב הראשון אנו מעבירים לעבר נסתר (הוא)-הוכנס (הֻכְנַס) .

האות הא שייכת לבניין הופעל וכאשר היא מושמטת, אנו נשארים עם 3 אותיות שורש- כ.נ.ס .

דוגמה לבניין פעל (קל) :

אני אלמד (אֶלְמַד) לבחינה שתתקיים בשבוע הבא .

בשלב הראשון אנו מעבירים לעבר נסתר (הוא)- למד (לָמַד) .

לבניין פעל (קל) אין מוספיות בעבר ולכן השורש הוא לפי סדר הופעת האותיות - ל.מ.ד .

 דוגמה לבניין נפעל :

התלמידה נכנסה (נִכְנְסָה) בשקט לכיתה .

בשלב הראשון אנו מעבירים לעבר נסתר (הוא)- נכנס (נִכְנַס) . 

האות נון היא תחילית שמציינת את בניין נפעל ועל כן משמיטים אותה ונשארים עם 3 אותיות שורש- כ.נ.ס.

דוגמה לבניין פיעל

במדינה מתוקנת כלל האזרחים משלמים (מְשַׁלְּמִים) מיסים ללא יוצאים מן הכלל.

בשלב הראשון אנו מעבירים לעבר נסתר (הוא)- שילם (שִׁלֵּם) .

לבניין פיעל בעבר אין מוספיות , לכן השורש הוא לפי סדר הופעת האותיות- ש.ל.מ .

דוגמה לבניין פועל

כרטיסי האשראי מסוג זהב מכובדים (מְכֻבָּדִים) ברוב בתי העסק בארץ ובעולם .

בשלב הראשון אנו מעבירים לעבר נסתר (הוא)- כובד (כֻּבַּד) .

לבניין פועל בעבר אין מוספיות , לכן השורש הוא לפי סדר הופעת האותיות- כ.ב.ד .

דוגמה לבניין התפעל

הסטודנטית תתרשם (תִּתְרַשֵּׁם) מהמעונות בשבוע הבא .

בשלב הראשון אנו מעבירים לעבר נסתר (הוא)-התרשם (הִתְרַשֵּׁם)  .

האותיות הת מציינות את בניין התפעל ועל כן נשמיט אותן ונשאר עם 3 אותיות שורש-ר.ש.מ.