צירוף סמיכות

הכנה לבגרות בלשון צירוף סמיכות

צירוף סמיכות

מאפיינים,יידוע וריבוי

 

מהי סמיכות ?המצגת הלאה