צירוף סמיכות
מאפיינים,יידוע וריבוי
מהי סמיכות ?המצגת הלאה