נוטריקון

הכנה לבגרות בלשון נוטריקון

נוטריקון

מהו נוטריקון ?

מדוע משתמשים בראשי תיבות ?הכל כבר כאן במצגת .