נוטריקון
מהו נוטריקון ?

מדוע משתמשים בראשי תיבות ?הכל כבר כאן במצגת .