שאילה מלעז
לפעמים אפשר גם לעבוד פחות ופשוט להשאיל ממישהו אחר .המצגת כאן