שאילה מלעז

הכנה לבגרות בלשון שאילה מלעז

שאילה מלעז

לפעמים אפשר גם לעבוד פחות ופשוט להשאיל ממישהו אחר .המצגת כאן