צורן גזירה
צורן גזירה

המצגת להבנת המטלה בבחינת הבגרות.לחץ כאן להורדת המצגת.