המספר הסודר
במה נבדל הראשון מהשני ?
מה ההבדל בין מספר מונה למספר סודר ?
הכל במצגת החדשה -לחץ כאן .