פסוקית תיאור

הכנה לבגרות בלשון פסוקית תיאור

פסוקית תיאור

פסוקית תיאור עונה על שאלות רבות
שמתקשרות לפועל .שווה להציץ במצגת