פסוקית תיאור
פסוקית תיאור עונה על שאלות רבות
שמתקשרות לפועל .שווה להציץ במצגת