המשפט הפועלי

הכנה לבגרות בלשון המשפט הפועלי

המשפט הפועלי

נשוא פועלי

במשפט הפשוט קיימת אבחנה

בין נשוא פועלי לנשוא שמני[hide{

סיכמנו את עיקרי הדברים על הנשוא הפועלי

להורדת המצגת לחץ כאן .