המשפט הפשוט

הכנה לבגרות בלשון המשפט הפשוט

המשפט הפשוט

נשוא שמני

במשפט הפשוט קיימת אבחנה

בין נשוא פועלי לנשוא שמני[hide{

סיכמנו את עיקרי הדברים על הנשוא השמני

להורדת המצגת לחץ כאן .