המשפט הפשוט
נשוא שמני
במשפט הפשוט קיימת אבחנה

בין נשוא פועלי לנשוא שמני[hide{

סיכמנו את עיקרי הדברים על הנשוא השמני

להורדת המצגת לחץ כאן .