המשפט הפשוט
נשוא פועלי
במשפט הפשוט קיימת אבחנה

בין נשוא פועלי לנשוא שמני[hide{

סיכמנו את עיקרי הדברים על הנשוא הפועלי

להורדת המצגת לחץ כאן .