כתיבת חיבור טיעוני
בניית שלד
לכלל מאמרי הטיעון שאנו נדרשים לכתוב בבחינת הבגרות מבנה קבוע.

הגיע הזמן להבין אחת ולתמיד מה צריכה להכיל כתיבה טיעונית

לחץ כאן להורדת המצגת.