כתיבת חיבור טיעוני

הכנה לבגרות בלשון כתיבת חיבור טיעוני

כתיבת חיבור טיעוני

בניית שלד

לכלל מאמרי הטיעון שאנו נדרשים לכתוב בבחינת הבגרות מבנה קבוע.

הגיע הזמן להבין אחת ולתמיד מה צריכה להכיל כתיבה טיעונית

לחץ כאן להורדת המצגת.