צירוף סמיכות

הכנה לבגרות בלשון צירוף סמיכות

צירוף סמיכות

מאפיינים,יידוע וריבוי

מהי סמיכות ?המצגת המלאה