המשפט הפשוט

אתר ללימודי לשון המשפט הפשוט

המשפט הפשוט

נשוא שמני

במשפט הפשוט קיימת אבחנה בין נשוא פועלי לנשוא שמני

•  המשך קריאה למנויים בלבד הירשם עכשיו לאתר במחיר מבצע של 195 ש"ח לחץ כאן להירשם •