הלוואי

אתר ללימודי לשון הלוואי

הלוואי

זיהוי הלוואי

עולים שלב ! השנה יש להבחין בין משלים השם - לוואי ובין משלים השם תמורה.לשם כך העלנו מצגת פורטת עם דוגמאות לניתוח הלוואי.

•  המשך קריאה למנויים בלבד הירשם עכשיו לאתר במחיר מבצע של 195 ש"ח לחץ כאן להירשם •