זיהוי המשפט המאוחה

הכנה לבגרות בלשון זיהוי המשפט המאוחה

זיהוי המשפט המאוחה

בניגוד למשפט הפשוט שמכיל נשוא אחד למשפט מאוחה
שני תנאים לקיום :

• 2 נשואים (נשוא שהוא פועל או נשוא שהוא שם)
• מילת חיבור בקשר לוגי מסויים המחברת בין שני המשפטים (לא חובה שתופיעה).

מילות החיבור שמחברות בין המשפטים הן בקשר לוגי של תנוב"ה :
סיבה ותוצאה
ניגוד
ויתור
ברירה
ביאור
הוספה
השוואה

מה הוא קשר לוגי ?
קשר לוגי הוא קשר הגיוני שמתקיים בתוך משפט או בין משפטים ובין פסקות .

מה בעצם יוצרת מילת החיבור במשפט מאוחה ?

מעבר לקשר ההגיוני שהיא מקיימת בין שני המשפטים, היא מסמלת את תחילתו
של המשפט השני, כלומר של איבר ב'.
במשפט המאוחה קיימים שני משפטים אשר מאוחים/מחוברים באמצעות מילת הקישור .
כל משפט נתחם בנפרד (באמצעות "גג") ונקרא איבר .
במשפט מאוחה יכולים להיות מס' משפטים, כלומר מס' איברים והם ממוספרים באותיות
לפי סדר הא'-ב – איבר א', איבר ב' וכו'.
כל משפט "גר" בבית משלו .

דוגמות למשפטים מאוחים וזיהוי הקשר הלוגי ביניהם :


ניקח שני חברים טובים – דן ויוסי אשר מבצעים פעולת למידה בקשר לוגי משתנה .

• דן למד למבחן בלשון , ויוסי למד למבחן בלשון .
ו' החיבור היא זאת שמקשרת בין שני האיברים ויוצרת קשר של הוספה .

• דן למד למבחן בלשון ,ולכן יוסי למד למבחן בלשון.
מילת החיבור לכן מקשרת לנו את ההיגיון בין שני המשפטים.
דן למד למבחן (סיבה) והתוצאה היא שבעקבות כך גם יוסי למד למבחן .

• דן למד למבחן בלשון ,אבל יוסי לא למד למבחן בלשון .
מילת החיבור בעצם מראה לנו ניגוד, דן למד ובניגוד אליו יוסי לא למד.

• דן למד למבחן בלשון ,למרות זאת יוסי לא למד למבחן בלשון .
דן למד למבחן, ציפינו שגם יוסי ילמד. האם יוסי למד ? לא זהו ויתור .
כאשר יש ציפייה לתוצאה אשר אינה מתקבלת .
דוגמה נוספת לויתור: דן למד למבחן , למרות זאת הוא נכשל .
לאחר הלמידה למבחן קיימת ציפייה להצלחה, אולם ההצלחה אינה מתממשת,
כלומר יש ויתור על מה שציפינו שייקרה .

• דן למד למבחן בלשון או יוסי למד למבחן בלשון ?
מילת החיבור או יוצרת קשר של ברירה או חלופה בין הדברים. כלומר, קיימת יותר
מאפשרות אחת .

• דן ויוסי קיבלו ציון טוב במבחן בלשון, כלומר הם קיבלו 90 .
מילת החיבור כלומר מפרשת לנו מהו ציון טוב, מפרטת ומסבירה זאת במשפט השני (איבר ב').

מה הן המטלות בבחינות הבגרות ?

• לזהות את סוג המשפט
• לזהות את הקשר הלוגי
• זיהוי תפקידים תחביריים בתוך האיברים (משפטים) של המשפט המאוחה .

 גרסה להדפסה