המשפט הפשוט

הכנה לבגרות בלשון המשפט הפשוט

המשפט הפשוט

המשפט הפשוט הוא אחד משלושת סוגי המשפטים הקיימים בתחביר . משפט פשוט קל לזיהוי שכן הוא מכיל נשוא

אחד (פועל אחד) ונושא אחד ( מבצע הפעולה ) . לעיתים הנושא והנשוא נמצאים בפועל עצמו.

לדוגמה -  *באחד בספטמבר תתחיל שנת הלימודים בבתי הספר .

תתחיל- נשוא ( פועל), מי תתחיל- שנת הלימודים - נושא.

* התרשמתי מאוד  מהתערוכה החדשה .

התרשמתי - נושא+ נשוא ( אני התרשמתי ) .