שם פועל ושם פעולה

הכנה לבגרות בלשון שם פועל ושם פעולה

שם פועל ושם פעולה

בבחינת הבגרות נדרשת ההבחנה בין שם פועל לשם פעולה.

שם פועל

שם פועל הוא במעמד פועל ועל כן לא ניתן להוסיף לו הא הידיעה, כמו כן שם פועל תמיד

פותח בל'+המקור הנטוי של אותו בניין, לדוגמה: ללכת ( שם פועל של בניין קל ) .לדוגמה:

לשבת, להכיר, ללמוד .

שם פעולה

שם פעולה הוא בעצם שם הפעולה שאנו עושים או מבצעים , לדוגמה אם אני הולכת

אז הפעולה שאני מבצעת היא הליכה , אם אני יושבת אז הפעולה שאני מבצעת היא ישיבה .

סימן זיהוי נוסף המבדיל בין פועל לשם פעולה  הוא הוספת הא הידיעה לשם הפעולה בלבד.

לא ניתן לומר- הללכת, הלשבת אבל ניתן לומר- ההליכה , הישיבה .

 שם פעולה הנו שם עצם לכל דבר וחלים עליו כלל הכללים שחלים על שם העצם.