שימושי הבינוני

הכנה לבגרות בלשון שימושי הבינוני

שימושי הבינוני

שם עצם, שם תואר ופועל בהווה

אחת ממטלות בחינת הבגרות היא שאלה העוסקת בשימושי הבינוני (פעלים בזמן הווה ) .

הבינוני יכול לשמש כפועל בהווה , כשם עצם וכשם תואר .

איך מבחינים ?

גרסה להורדה