צירוף סמיכות ושם תואר

הכנה לבגרות בלשון צירוף סמיכות ושם תואר

צירוף סמיכות ושם תואר

לעיתים קרובות אני רוצים לתאר את צירוף הסמיכות עליו אנו מדברים .

לדוגמה - בית ספר- זהו צירוף סמיכות ,על מנת לתאר אותו אנו מוסיפים לו שם תואר- גדול  / קטן

ויוצרים צירוף הנקרא- צירוף סמיכות ושם תואר- בית ספר גדול . 

על מנת ליידע צירוף זה נצטרך להוסיף את הא הידיעה לשתי המילים האחרונות -

בית הספר הגדול.