שרשרת סמיכויות

הכנה לבגרות בלשון שרשרת סמיכויות

שרשרת סמיכויות

בעברית נוצר לפעמים מצב בו אנו מחברים שני צירופי סמיכות ברצף ויוצרים רצף סמיכות ,

לצירוף זה קוראים שרשרת סמיכויות וניתן ליידע בו רק את המילה האחרונה .

דוגמה - זיוף כרטיס - צירוף סמיכות אחד ו- כרטיס אשראי - צירוף סמיכות שני, אם נצרף את הצירופים

נקבל את שרשרת הסמיכויות- זיוף כרטיס אשראי .

כאשר נרצה ליידע אותו נוכל להוסיף הא הידיעה למילה האחרונה - זיוף כרטיס האשראי .